FUTURE PROJECTS

FJENDEN

Med støtte fra Satens Kunstfond i Danmark skal dramatikerne Camara Lundestad Joof og Joan Rang i samarbeid skrive ett stykke for Teater Stuk og Aalborg teater med premiere høsten 2019. Anna Andrea Maltzer skal ha regi. 

Hvem er de mennesker der bliver præsenteret som vores fjender i medierne, hvad tror de på?

Hvad kæmper de for?

 

Med denne forestilling ønsker vi at give de kulturer, vi i vesten oplever som fjender af verdensfreden en stemme.

På scenen har vi fire kvinder, en dansker, en russer, en nordkoreaner og en kvinde fra mellemøsten. Vi befinder os i et forkammer til himlen, hvor de fire kvinder mødes sammen med deres tolke, for her at komme overens før de kan blive lukket ind. Har de fire kvinder noget til fælles, eller er kulturen så voldsomt indlejret, at et reelt møde er umuligt?

 

Vi vil se på fjendebilleder fortalt gennem fire kvinder fra forskellige kulturer. Vi oplever at fremmedhad og angst hænger tæt sammen med det vi ikke forstår, og at vi i vesten næsten udelukkende identificerer os med det, vi kender. Med denne forestilling vil vi gå dokumentaristisk på undersøgelse i andre kulturer og dermed åbne op for en større forståelse af andre kulturer og af os selv.

 

Forestillingen er en fiktion og et tankeeksperiment, som vil digte videre på research som vi gør os i virkeligheden i de fire verdensdele med hjælp fra skuespillerne, som selv har rødder i de repræsenterede lande. Vi vil spille forestillingen på fem sprog, russisk, koreansk, kurdisk, dansk, og med engelsk som fællessprog.

KOLONI

Researchprosjekt om dekolonialiserende scenekunst.

Med:

Camara Lundestad Joof

- norsk / gambisk dramatiker, scenekunstner og musiker

Siri Broch Johansen

- norsk / samisk dramatiker, musiker og skuespiller

Julie Edel Hardenberg

- Grønlandsk visuell kunstner og fotograf

Ingrid Tranum Velásquez

- dansk koreograf, danser og utøver

 

Hvordan kvitter vi oss med over 500 år med kolonial praksis? Er den så inngrodd i vårt kulturelle DNA at vi ubevisst gjengir dens fortellinger? - også i kunsten?

 

Kolonialisme har i mange århundrer vært et effektivt redskap for imperialismen, til å skape barrierer mellom mennesker og mentaliteter og legge til rette for global kapitalisme som danner grunnlaget for vår verdensorden i dag. En verdensorden hvis grunnleggende premiss er urettferdighet og utnytting. En verdensorden som splitter mennesker, familier, mentaliteter og land.

Den nordiske kolonialismen er alarmerende fraværende i de fleste sitt selvbilde i dag. Gjennom kunsten har vi potensialet til å åpne opp for en dialog, til å trekke den koloniale praksis fram i lyset og stille spørsmålstegn ved den.

Basert på vår egne nordiske kolonihistorie, vil de fire nordiske kunstnerne studere og utvikle ulike formater for avkolonialisering i en scenekunstnerisk praksis. Etter en fem ukers reserachperiode høsten 2018 vil kunstnerne reise rundt og holde performance lectures hvor de deler av erfaringene de har høstet. 

SAMTALER MED BROR

Joof har mottatt skrivestøtte fra Dramatikkens Hus og Stiftelsen Fritt Ord til å lage et dokumentarisk teaterverk i samarbeid med sin egen storebror Martinius Kebba Joof. Det blir hans debuterende kunstprosjekt. 

Stykket vil på den ene siden vil være ett intimt familieportrett som tar for seg et forsøk på forsoning mellom to søsken som har tatt veldige forskjellige veier i livet, hvor to parter forfekter en sannhet som er motstridende, men hvor begge parter godt kan ha rett. Samtidig blir stykket en analyse av kjønnsnormer, rasialisering og maktstrukturer i Norge som strekker seg fra 80-tallet til i dag. En samfunnskritikk som går fra brun mann til brun kvinne – ikke fra majoritet til minoritet, eller fra minoritet til majoritet. 

 

Prosjektet er i startfasen, og mer info vil følge. Manuskriptet vil stå klart våren 2019.